Connect with us

Stoppa Skeda Bergtäkt

Domstolen ger förlängd yttrandetid fram till den 8 oktober

Nyheter

Domstolen ger förlängd yttrandetid fram till den 8 oktober

Domstolen ger ytterligare tid fram till den 8 oktober för den som vill yttra sig angående den bergtäkt som Svevia AB vill etablera på Dömestorp 2:3 i Skeda.

Svevia lämnade in sitt senaste yttrande 2 september. Svaret blev 24 sidor samt 8 bilagor. Föreningens medlemmar har nu börjat granska materialet, och finns det fler som vill delta med egna insatser eller information så går det utmärkt. Skicka mail till [email protected]

Svevia skulle från början lämnat in svar till den 13 augusti på de frågor Länsstyrelsen och allmänhet ställt.

Man begärde senare förlängning fram till den 31 augusti och sedan ytterligare tid fram till 3 september.

Domstolen har också begärt att man i sin ansökan skall förhålla sig till de vägledande EU-domarna C-473/19 och C-474-19 vilka fastslogs i våras och skärper tolkningen av EU:s habitatdirektiv. Detta eftersom allmänheten upplyst om att Större Vattensalamander leker mitt i täktområdet.

Mera i Nyheter

Up