Connect with us

Stoppa Skeda Bergtäkt

Är behovet av en ny bergtäkt samhällets eller Svevias?

Analys

Är behovet av en ny bergtäkt samhällets eller Svevias?

Svevia påstår i sin ansökan att Linköping gör av med 1 500 000 ton bergkross årligen och att det finns ett akut behov av den täkt de ansökt om Dömestorp 2:3 i Skeda.

Hur tar man reda på om det är rimliga siffror eller inte?

En källa till information är SGU (Statens Geologiska Undersökningar) som årligen sammanställer hur mycket berg som  levereras från täkterna i landets olika kommuner i en skriftserie som heter ”Grus, sand och krossberg”. 

I Linköping bryts det ca 1 000 000 ton årligen. Samtidigt har Linköpings kommuns täkter tillåten kapacitet att bryta drygt det dubbla. Tittar man historiskt från 2015 har det sett liknande ut vilket gör att det det inom befintliga kontrakt finns berg kvar “ackumulerat”. Även utan Aska bergtäkt räcker den årliga kapaciteten till.

Linköpings kommun ställer sig frågande till behovet av en ny täkt även utan Aska bergtäkt medan Länstyrelsen inte gjort en egen analys av behovet. Svevias ord står alltså utan stöd från något annat håll alls utom deras eget.

Svevia argumenterar vidare att de har rätt eftersom Norrköping gör av med 1 600 000 ton och då ska Linköping göra av med liknande mängd eftersom städerna är jämnstora struktur- och befolkningsmässigt. Linköpings kommun måste då enligt Svevias resonemang ta emot 600 000 ton från angränsande kommuner varje år eftersom kommunens egna täkter endast levererar 1000 000 ton. Men historiken visar att om man tittar i SGU:s statistik har Norrköping legat lägre närmare Linköpings siffror men från 2017 och framåt har de ökat leveransen från sina täkter. När vi frågade Linköping respektive Norrköpings kommun vad de satsar budgetmässigt på större projekt där bergskross används visar det sig att Norrköping satsar i Hamnen och flera andra stora projekt med en budget 3 gånger så stor som Linköpings budget. Dessa satsningar i Norrköping började 2017, vilket stämmer väl överens med den statistik som redovisas i SGU.

Att som Svevia resonera att platsen på Dömestorp i Skeda är väl vald med tanke på korta transporter håller inte heller. Det sparar inte transporter inom kommunen totalt att förlägga ytterligare en täkt där det redan finns flera som dessutom levererar under sin årliga kvot. Svevias eget resonemang att det strömmar in material från Borensberg, Åtvidaberg och Norsholm löser man inte med ytterligare en täkt i samma region som övriga redan befintliga. Att de inte vill förlora sin position i Linköping när Aska läggs ner är klart och tydligt men deras resonemang håller inte sett till samhällets behov.

Mera i Analys

Up