Connect with us

Stoppa Skeda Bergtäkt

Hur organiserar vi oss?

För att arbetet med informationsinsamlingen ska bli som mest effektiv har vi delat in oss i olika grupper utifrån intresseområden, kompetenser, erfarenheter och kontaktnät. Detta arbete syftar till att djupare kunna utreda olika konsekvenser som bergtäkten kan komma att ha på omgivningen. Det syftar även till att bli väl insatta i tillståndsprocessen för att kunna

Arbetsgrupper har delats in enligt följande:

Pågående arbete presenteras vid nästkommande stormöte.

Vill du vara med och bidra i informationsinsamlingen och arbetet kring att uppmärksamma effekterna av en bergtäkt i Skeda? Gå då med i en av våra arbetsgrupper genom att fylla i formuläret nedan.

[pdb_signup]

Up