Connect with us

Stoppa Skeda Bergtäkt

Ekologi/natur

En bergtäkt i Skeda skulle leda förödande konsekvenser på miljön, närmiljön, biologisk mångfald, naturvärden så som växter och djur, friluftsliv samt landskapsbilden. Gå med i denna grupp om du vill fördjupa dig kring detta.

[pdb_signup]

Up