Connect with us

Stoppa Skeda Bergtäkt

Ekonomi

Vad finns det för ekonomiska aspekter vid eventuell byggnation av bergtäkt i Skeda?
Gå med i denna grupp om du vill fördjupa dig kring detta.

[pdb_signup]

Up