Connect with us

Stoppa Skeda Bergtäkt

Juridik och tillståndsprocessen

Hur går tillståndsprocessen till och under vilka delar i processen har vi möjlighet att göra som störst påverkan? Vilka regler, lagar och föreskrifter finns som stödjer vår sak? Gå med i denna grupp om du vill fördjupa dig kring detta.

[pdb_signup]

Up