Connect with us

Stoppa Skeda Bergtäkt

Trafik, stadsplanering & infrastruktur

En bergtäkt i Skeda skulle leda till ökad trafik vilket både försämrar luftkvalitén, ökar utsläpp och slitagepartiklar, ökar slitaget på vägarna och utfarten skulle innebära en säkerhetsrisk. Hur går detta ihop med Linköpings stadsplanering och infrastruktur?
Gå med i denna grupp om du vill fördjupa dig kring detta.

Fyll i dina kontaktuppgifter för att gå med:

[pdb_signup]

Up