Connect with us

Stoppa Skeda Bergtäkt

Återkoppling från Kommunen

Nyheter

Återkoppling från Kommunen

Enligt kommunen har ett 50-tal skrivelser kommit in till dem kopplat till den påtänkta bergtäkten och samtliga uttrycker stark oro över hur verksamheten vid en bergtäkt kan påverka livskvaliteten för kringboende. Bra jobbat alla som har skickat in!

I ett telefonsamtal med en kommuntjänsteman uppmärksammas följande:

  • Personen uttrycker att situationen är mycket beklaglig och att flera parter och intressenter i ämnet är emot detta.
  • Tjänstemannen pratar om att det är under delen ”remiss” som det kommer bli tydligt vart alla parter står.
  • Personen understryker att de skrivelser som skickats in innehåller värdefulla synpunkter.
  • Diskussion kring att det inte verkar finnas någon efterfrågan på material eller grustäkter i Linköping och att det endast är den sökande Svevia AB som tagit initiativ till detta och att varken kommunen eller länsstyrelsen har varit med i planeringen av bergtäkten.
  • Diskussion kring att det inte finns någon brist på material och inget behov av ny bergtäkt egentligen.
  • Personen tycker att vi kan skicka vidare detta till flera parter i frågan för kännedom men att det primärt är Svevia som vi ska rikta oss till med synpunkter, frågor och klagomål.
  • Miljökontoret diarieför alla inkomna handlingar och framförda farhågor och synpunkter noteras. För att kunna besvara samtliga inkomna skrivelser lämnas ett generellt svar som tjänstemannen hoppas att vi har överseende med.

Kom ihåg! Tillsammans kan vi komma hur långt som helst!

Mera i Nyheter

Up