Connect with us

Stoppa Skeda Bergtäkt

Skedabygden

Bakgrund

Svevia AB har lämnat in en ansökan om exploatering av bergtäkt på fastigheten Dömestorp 2:3, Skeda, Linköping. Ansökan ligger nu hos Växjö mark- och miljödomstol som mål 2877-20.

Detta har hänt:

14 februari 2020 Alla hjärtans dag, dimper ett kuvert ner i brevlådan med kallelse till samråd hos ett antal chockerade Skedabor.  De råkar ha sin bostad inom 1000 m från den bergtäkt Svevia AB säger sig vilja anlägga på Dömestorp 2:3. Övriga får ta reda på detta bäst de kan via tidningsannonsering. Överraskningen och oron i bygden är total. Inte ska man väl lägga en bergtäkt mitt i ett tätbefolkat levande jordbrukslandskap? Bergtäkter brukar väl ligga i obefolkade skogsområden?

27 februari 2020 bjuder Svevia AB in till samrådsmöte i Slaka skola. Man har tänt marschaller, satt ut flaggor och dukat bord med kaffe och bullar. På utställningsskärmar presenterar man med bild och text sina exploateringsplaner. Några tjänstemän går runt i lokalen och visar runt.

Men tillströmningen måste kommit som en chock för Svevia. Hela lokalen fylls med en orolig lokalbefolkning, ingenting är dimensionerat för den tillströmningen. Det blir inte mycket till dialog, och feedback tar heller inte Svevias tjänstemän emot, men närboende får med sig en blankett hem där man ombeds fylla i information om sina brunnar.

Den 4 mars avkunnar EU-domstolen målen C-473/19 och C-474/19. Frågan gäller svensk tolkning av EU:s art- och habitatskyddsdirektiv. Domen stärker skyddet av habitat för direktivets arter.

Till den 16 mars vill Svevia ha in synpunkter, bara drygt två veckor efter samrådsmötet! Bygden har just bara börjat hantera chocken att hela området riskerar få en död hand över sig i minst 30 år framåt. Men ett motstånd börjar ta form. Med hotet hängande över bygden händer något. Grannar som aldrig bytt ord börjar prata med varandra, nätverk bildas.

Den 22 april 2020 bjuds Skedabor och andra intresserade in till ett möte via internet som syftade till att ta nödvändiga beslut för uppstartande av en föreningen Stoppa Skeda Bergtäkt.

Redan 15 juni 2020 lämnar Svevia in en ansökan om bergtäktsexploatering till mark- och miljödomstolen i Växjö som länsstyrelsen och Linköpings kommun sedan ska yttra sig om. Ansökan är massiv i omfång, nästan 900 sidor med komplement inräknat.

I november 2020 kungörs Svevias ansökan om exploatering och närboende får till den 22 december att svara. Julfriden blir kort för de flesta detta år. Det blir bråda dagar och dom flesta får begära dispens in i januari för att hinna besvara. 

Men engagemanget bland allmänheten är stor, det kommer in i över 90 kritiska yttranden till mark- och miljödomstolen!

Även länsstyrelsen, Linköpings kommun och övriga myndigheter yttrar sig. Länsstyrelsen säger ja med förbehåll medan kommunen ställer sig kritisk.

Svevia lämnar sedan in ett svar den 11 mars. Yttrandet är på nästan 200 sidor. Åtminstone till omfånget kan Svevias ansökan anses imponerande med runt 1100 sidor material. Men allmänheten låter sig inte avskräckas av volymen och ett idogt granskande och forskande tar vid i stugorna och i fält.

Allt slit ger resultat, Svevias “ångvältstaktik” misslyckas. Varför denna ordsvada och dessa inslängda formler kombinerat med suddiga bilder och kartor när så mycket är ren utfyllnad? Omfånget inspirerar snarare till mer forskning än avskräcker.

Och allt slit ger resultat!

Ett av genombrotten kommer 7 april när Knut Eriksson hittar den första större vattensalamandern i täktområdet. Arten har starkt skydd i EU men i Svevias naturvårdsinventeringar sägs ingenting om den.

Fram till den 24 maj lämnar allmänheten ytterligare yttranden, med många nya tunga sakargument utöver det spektakulära fyndet av större vattensalamander.

Nu vänder länsstyrelsen. I ett yttrande 17 juni begär man nu ytterligare naturvårdsinventeringar på grund av fynden av större vattensalamander, samt att allmänheten påvisat viktigare förekomster av liten salamander än vad Svevia framställt. Man hänvisar också till de vägledande EU-domarna.

Även domstolen ställer nu krav att Svevia ska förhålla sig till EU-domarna när man förelägger Svevia att svara till den 13 augusti.

Svevia begär sedan mer tid, först till den 31 augusti, och senare en förlängning fram till den 3 september.

3 september registeras svevias yttrande i domstolen. Svaret blir 24 sidor samt 8 bilagor.

Domstolen ger en ny möjlighet för yttranden fram till den 8 oktober.

Länsstyrelsen har begärt förlängning till den 15 oktober att svara på Svevias yttrande.

Fortsätt läsa
Du kanske också gillar...

Mera i Skedabygden

Up