Connect with us

Stoppa Skeda Bergtäkt

”Bergtäkterna runt Linköping har idag tillstånd att bryta den mängd som beräknas behövas omkring år 2040”

Nyheter

”Bergtäkterna runt Linköping har idag tillstånd att bryta den mängd som beräknas behövas omkring år 2040”

En engagerad boende i Skeda har samlat in information kring de befintliga bergtäkterna i området för att kunna se vilket behov det finns av en ny bergtäkt i Linköping. Så bra jobbat!

Enligt uppgifter krävs cirka 10 ton material från en täkt per invånare per år. I Linköping innebär det ett behov på lite mer än 1,6 miljoner ton per år.

Det finns i dagsläget fyra täkter bara i Linköping, utan att räkna in alla som finns runt om i Östergötland. I samtal med bergtäkten i Lökebo poängterar personen som driver täkten att de i dagsläget inte ens har tagit ut fulla volymer gentemot sitt tillstånd samt att det finns goda möjligheter till att utöka deras uttag vid nästa omprövning. Detta skulle kunna stilla ett behov i takt med att Linköping växer. Lökebo bergtäkt poängterar att de aldrig får klagomål från omgivningen vilket gör deras placering idealisk (till skillnad från den påtänkta bergtäkten i Dömestorp).

Bergtäkternas tillstånd:

Normstorp: 500 000 ton/år (tom 2036)
Styvinge: 500 000 ton/år (tom 2030)
Aska: 500 000 ton/år (2021 + ev 10år)
Lökebo: 450 000 ton/år (2025 med goda chanser till förlängning och höjning av uttag)

Totalt finns det tillstånd att bryta:
1 950 000 ton / år
– Vilket är cirka 350 000 ton mer än vad som i dagsläget behövs

Enligt befolkningsprognosen och räknat på behovet av 10 ton material per invånare och år har bergtäkterna runt Linköping idag tillstånd att bryta den mängd som beräknas behövas omkring år 2040.

Dessutom kommer vi på grund av miljömässiga skäl behöva hitta mer miljövänliga alternativ vid byggnationer etc som gör att exempelvis slitaget på vägarna minskar (ex att ej använda dubbdäck) vilket minskar behovet av materialet.

Lösningen ska inte alltid vara att ta fram ännu mer material utan snarare att minska behovet till fördel för både människa och miljö.

Kontentan: Vi har bergtäkter och material så att vi klarar oss! 

Fortsätt läsa
Du kanske också gillar...

Mera i Nyheter

Up