Connect with us

Stoppa Skeda Bergtäkt

Förstör inte vårt friluftsområde!

Skedabygden

Förstör inte vårt friluftsområde!

Området i den påtänkta bergtäktens närhet är av stort friluftsområdesintresse, då många människor använder området som rekreationsområde. Etablering av bergtäkten skulle få mycket stor påverkan på ryttare, medryttare samt närstående och övriga som i mycket hög grad vistas utomhus i området. Buller (både från sprängningar, borrning, krossningar, signifikant ökat antal tung trafik med accelerationsbuller etc.) och luftföroreningar bedöms avsevärt påverka möjligheterna till rekreation i området. Bara inom ridsporten beräknas omkring 100 personer dagligen vistas i området för rekreation, plus närstående och medföljande, varav huvuddelen kommer till området utifrån. Många söker sig till landet och kontakten med hästarna då de lider av stress och utmattning.

Kontakten med hästarna, den lugna atmosfär och miljö som dessa känsliga djur kräver i kombination med fysisk aktivitet som ridningen och stallarbetet innebär, är utmärkt återhämtning för människor med stressymptom. Detta kräver dock en lågljudd miljö, såväl utomhus som inomhus, något som ett liv på landet normalt erbjuder. Detta bedöms helt motverkas med uppförande av en bergtäkt i området.Påverkan avseende stress och oro hos hästarna, då bullret kontinuerligt kommer att finnas i området. Det mycket sporadiska borrnings- och sprängningsbullret bedöms även det påverka hästarna negativt, då de är mycket känsliga och riskerar att skrämmas (motsvarande som vid fyrverkerier). Detta bedöms både vara stressande för hästarna, men också riskera att ryttare kastas av när hästarna blir rädda.

Det stora antalet hästar i området, ca 90-100 st, gör att dessa problem bör betraktas som kritiska. Angående avstånd till bergtäkten kan nämnas att ca 50-60 hästar befinner sig dagligen inom ca 1 km från bergtäkten. Dessutom är ridvägarna öster om riksväg 34 i stort sammankopplade i en knutpunkt ca 600m från bergtäkten, där huvuddelen av hästekipagen som rider i det östra området passerar vid sina ridningar.

Påverkan på hästnäringsverksamheterna, där avsevärt försämrad rekreationskvalitet i området, kombinerat med stressade och oroliga hästar, högst troligt riskerar ett minskat kundantal.

Fortsätt läsa
Du kanske också gillar...

Mera i Skedabygden

Up