Connect with us

Stoppa Skeda Bergtäkt

Köp- & leveransvillkor

Köp- & leveransvillkor

På denna sida kan du läsa våra köp- & leveransvillkor

Följande villkor gäller alla beställningar som görs av kunden (hädanefter även kallad ”du”) hos Stoppa Skeda Bergtäkt (org.nr 802530-7144), hädanefter kallat ”Stoppa Skeda Bergtäkt”, ”oss” eller ”vi”, på Stoppa Skeda Bergtäkt webbplatser, via mail, telefon eller övriga kontaktvägar (gemensamt kallade ”Webbplatsen”).

Priser och Beställning

Priser Priser som anges på Webbplatsen anges inklusive moms. Oavsett hur priserna visas på Webbplatsen summeras alltid priserna inklusive moms och eventuella övriga kostnader innan genomfört köp.

Betalningsalternativ Kunder betalar via swish vid beställning.

En möjlighet till Postförskott och eller Swish-betalning efter beställning finns även vid vissa typer av köp. Efter överenskommelse med kundservice kan även förskottsbetalning godtas vid undantagsfall.

Beställning Hos Stoppa Skeda Bergtäkt kan du beställa produkterna via Webbplatsen.

Leverans

Produkter som finns i lager skickas normalt inom 3 arbetsdagar eller det som anges. Om leveranstiden skulle avvika ifrån detta, meddelar Stoppa Skeda Bergtäkt dig som kund, förutsatt att du har angivit en korrekt e-postadress. Du har vid försening rätt att häva köpet utan extra kostnad förutsatt att din beställning avser produkter inom ordinarie sortiment. Om leveranstiden skiljer avsevärt mellan olika produkter förbehåller vi oss rätten att dela upp din leverans.

Frakt Stoppa Skeda Bergtäkt använder PostNord Sverige AB (”PostNord”) som huvudspeditör för att hantera försändelser. Även andra fraktalternativ kan förekomma beroende på produkten utformning och mottagarens ort. Fraktalternativ som erbjuds innefattar ombud. Fraktavgiften är beroende av produktens pris och karaktär och presenteras innan genomfört köp.

Transportskada Om produkten kommer bort eller att du vid mottagandet upptäcker att försändelsen är transportskadad ber vi dig i första hand anmäla detta till speditören. Därefter kontaktar du vår serviceavdelning på [email protected] och anger ditt ärendenummer från speditören.

Ångrade köp

Outlösta paket För paket som inte löses ut av kund inom angiven liggtid, förbehåller vi oss rätten att debitera kunden för fraktavgift, speditörens returfrakt till Stoppa Skeda Bergtäkt samt administrationsavgift. Detta gäller även om Stoppa Skeda Bergtäkt har skickat produkten till kunden ”fraktfritt”.

Ångerrätt Du har rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar enligt Distansavtalslagen (2005:59). Ångerfristen börjar gälla från dagen du mottagit produkten. Produkten behöver returneras i oförändrat skick för att du ska få en fullständig kreditering eller återbetalning. Kreditering eller återbetalning sker normalt inom 10 bankdagar efter godkänd retur. Du som kund är ansvarig för den värdeminskning som uppstår om du hanterar varan i större omfattning än vad som anses nödvändigt för att fastställa varans egenskaper och funktion. Värdeminskning kan ske med upp till 100% av varans värde. Du som kund står för fraktkostnaden om du väljer att ångra ditt köp. Paket som skadas eller tappas bort vid en returförsändelse där frakthandlingen inte är inköpt via Stoppa Skeda Bergtäkt kan vi ej ta ansvar för.

Returadress

Stoppa Skeda Bergtäkt
ASKSÄTTERSVÄGEN ÄNGSTUGAN 1
58597 Linköping

Garanti – och Reklamation

Fel som beror på följande orsaker omfattas vanligtvis inte av tillverkarens garanti:

  • En olyckshändelse efter det att du har fått produkt
  • Vanvård
  • Onormal användning
  • Att du inte följt skötsel- och serviceanvisningar

Om en skada uppstår, kontakta kundservice på  [email protected] , så hjälper vi er med att skapa upp ett serviceärende. Uppge ditt ordernummer samt en kortare felbeskrivning för snabbare hantering.

Reklamation vid konsumentköp:

Vid en reklamation som sker senare än 6 månader från mottagandet behöver du som konsument påvisa att det är ett tillverkningsfel för att felet ska omfattas av reklamationsrätten. Du behöver reklamera din produkt inom skälig tid från det att felet upptäckts eller borde ha upptäckts.

För mer information se www.konsumentverket.se.

Om du önskar nyttja din garanti eller reklamera din produkt kontakta serviceavdelningen på [email protected], så hjälper vi er med att skapa upp ett ärende. Uppge ditt ordernummer samt en kortare felbeskrivning för snabbare hantering.

Returadress

Tvist Om du är missnöjd med ditt köp eller hanteringen av ditt ärende rekommenderar vi att du i första hand kontaktar vår kundservice per mail eller telefon.

Om vi inte kan komma överens ska en tvist med anledning av detta avtal avgöras enligt svensk lag och av svensk domstol.

Om du är konsument har du även rätt att få din tvist prövad genom alternativ tvistelösning, förutsatt att ärendet uppfyller kraven för handläggning (t.ex. tids- och värdegränser). Vi åtar oss att medverka i tvistelösning med en konsument enligt Lagen om alternativ tvistlösning i konsumentförhållanden (2015:671). Nämnd för alternativ tvistelösning är:

Allmänna reklamationsnämnden
Box 174, 101 23 Stockholm
www.arn.se

EU-kommissionen ställer dessutom en plattform för tvistlösning utanför domstol till konsumenternas förfogande. Denna gör det möjligt för dig som konsument att lösa tvister i samband med dina beställningar på nätet utan att behöva gå till domstol. Plattformen för tvistlösning finns på den externa länken ec.europa.eu/consumers/odr/.

Personuppgifter

Alla personuppgifter som du lämnar till Stoppa Skeda Bergtäkt hanteras i enlighet med Stoppa Skeda Bergtäkt policy för information om behandling av personuppgifter. Efter att du har genomfört ditt köp hos Stoppa Skeda Bergtäkt kan din e-postadress och mobilnummer komma att användas för direktmarknadsföringsändamål. Du har alltid rätt att tacka nej till direktmarknadsföring genom att avregistrera dig från utskick via länk i meddelandet som skickas till dig. Läs mer om vår policy här.

Övrigt

Vi förbehåller oss rätten att vägra försäljning till företag eller privatpersoner på godtyckliga grunder.

Felaktig information Vi reserverar oss för eventuella skrivfel så som, men inte uteslutande:

  • Felaktigt publicerade priser
  • Felaktiga specifikationer och tekniska data
  • Felaktiga bilder
  • Felaktig kompabilitet

Vi reserverar oss för att beställda produkter kan utgå hos vår leverantör och att vi därför inte kan fullfölja vårt avtal. Om det mot förmodan skulle ske kontaktar vi dig och i största möjliga mån försöker vi hitta en motsvarande produkt.

Force Majeure Om du är konsument gäller vad som stadgas i Konsumentköplagen (1990:932) avseende befrielse från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse i detta avtal.

Vid eventuella otydligheter eller frågor, är ni mer än välkomna att kontakta vår kundservice. Avtal mellan dig och oss ingås på svenska om inte annat uttryckligen överenskommes i det enskilda fallet.

Kontakta oss

Kundservice

Köp, beställning, produktinformation, order och leveransinformation.

Mail: [email protected]

Serviceavdelningen

Garanti, reklamation, reparationer och ångrade köp

Mail: [email protected]

Adress

Stoppa Skeda Bergtäkt
Asksättersvägen Ängstugan 1
585 97 Linköping

Up