Connect with us

Stoppa Skeda Bergtäkt

Naturskyddsföreningen: EU-dom skärper skyddet av arter

Ekologi

Naturskyddsföreningen: EU-dom skärper skyddet av arter

Naturskyddsföreningen har gett ut en pressrelease angående dom i målet aktuella EU-domarna C-473/19 och C-474/19.

Läs mer: Pressrelease 2021-03-05

Skyddet av arter vid skogsbruk och andra markintensiva verksamheter i Sverige behöver skärpas. Igår kom EU-domstolen med en dom om hur förbuden mot att döda, störa eller skada vissa skyddade arter och fåglar ska tolkas. EU-domstolen säger att förbuden gäller även när en individ av en skyddad art störs eller skadas av en verksamhet, och inte enbart om hela den skyddade populationen påverkas. Det är ett underkännande av den svenska tillämpningen av artskyddet.

Fortsätt läsa
Du kanske också gillar...

Mera i Ekologi

Up