Connect with us

Stoppa Skeda Bergtäkt

Ni begär förlängd svarstid, men var är etiken Svevia?

Nyheter

Ni begär förlängd svarstid, men var är etiken Svevia?

Svevia fick fram till den 4 november av domstolen att yttra sig men har begärt mer tid och har nu fått anstånd fram till den 12.

Länsstyrelse, kommun och ett mycket stort antal medborgare gör nu samma bedömning: platsen Svevia valt för ny bergtäkt är olämplig!

Och för att bara nämna en av flera tveksamheter: Svevia hade inte redovisat sina DNA-fynd av större vattensalamander i ansökan. Tack vare allmänhetens insatser kunde detta dock avslöjas och Svevia måste nu ta hänsyn till den starkt skyddade arten, vilkens närvaro utan allmänhetens uppmärksamhet hade blivit okänd och därmed utrotad ur området av Svevias verksamhet.

Lokal press har uppmärksammat det hela och vi väntar nu alla på Svevias utredning av vad som egentligen hänt. Vilka visste om de korrekta uppgifterna, och när visste man om det? Vi kommer inte släppa denna fråga och vill ha svar.

Så här skriver Svevia på sin hemsida om etik och hållbarhet:

”Genom att tydligt ser vår roll och vårt värde blir det naturligt att ta ansvar, oavsett om det handlar om att hjälpa en kollega, skapa ekonomiska resultat eller leverera kundservice och produkter i toppklass. Tillsammans tar vi också ansvar genom att bidra till ett mer hållbart samhälle.”

På sidan finns länkar till flera policydokument.

Ur dokumentet affärsetiska krav:

”Miljöarbetet prioriteras i första hand mot där företaget har väsentlig miljöpåverkan.”

”Svevia ska förknippas med sunda affärer och hög etik.”

Ur miljöpolicyn:

”Vi ska föra en öppen dialog om verksamhetens miljöpåverkan med våra viktigaste intressenter: medarbetare, kunder, myndigheter och allmänhet.”

Vi vill också passa på att upplysa Svevia om statens ägarpolicy, som man som helägt statligt bolag är skyldig att följa. Bland mycket annat finns följande citat i kapitel 5.1, hållbart företagande:

”Bolag med statligt ägande ska agera föredömligt inom området hållbart företagande och i övrigt agera på ett sådant sätt att de åtnjuter offentligt förtroende. Ett föredömligt agerande inkluderar ett strategiskt och transparent arbete med samarbete i fokus.”

”Bolag med statligt ägande ska agera ansvarsfullt och arbeta aktivt för att följa internationella riktlinjer om miljö- och klimathänsyn, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, anti-korruption och affärsetik.”

Hur går denna ansökan ihop med att uppträda föredömligt, ta ansvar och hålla hög etik? Vi tar er på orden och utmanar er till öppen dialog, ni är välkomna att höra av er till oss med svar på hur ni anser detta går ihop.

Mera i Nyheter

Up