Connect with us

Stoppa Skeda Bergtäkt

Bergtäkt eller inte? Vi tycker svaret är självklart!

Det är här i Skeda som drömmen om det stadsnära lantliga boendet tar form och plats. En del av Linköpings identitet är staden på slätten och ett fortsatt öppet slättlandskap är en minst lika viktig del som stadens siluett i bevarandet av identiteten, enligt Linköpings kommuns Översiktsplan för landsbygden och småorterna.

Vi i Skeda värderar vår landskapsbild, lugnet och glesbygden mycket högt och det var just därför vi valde denna plats att bosätta oss på. Vi vill fortsätta bo i den idyll som Skeda i dagsläget är och därför känner vi stor oro för den påtänkta Bergtäkten i Skeda, Dömestorp 2:3.

Den planerade bergtäkten bedöms ha en årsproduktion på cirka 300 000 – 400 000 ton material men produktionen kommer dock troligtvis att uppgå till ca 600 000 ton per år. Verksamheten kommer pågå dagtid, kvällar, nätter och helger i minst 30 års tid. Täkten skulle vara placerad i nära anknytning till en mängd bostäder i bygden Skeda och skulle komma att påverka människor, djur, natur och miljö i stor utsträckning.

Linköping har i dagsläget flera olika bergtäkter som mer än väl försörjer behovet vilket gör att det inte finns något incitament eller någon efterfrågan när det kommer till material och bergtäkter i Linköping. Att öka antalet bergtäkter är inte hållbart utan vi måste arbeta för att minska behovet av dessa material snarare än att utvinna mer till nackdel för både människa och miljö.

Linköping har många bergtäkter och behovet ökar i takt med befolkningsökningen och på grund av att det byggs allt för mycket utan tanke på hållbarhet och de långsiktiga effekterna. Det är inte bara tankesättet vid byggnationer som behöver förändras. Självklart klarar vi oss inte utan bergtäkter och speciellt inte så som vi bygger idag på detta ickemiljövänliga vis. Vi måste minska användningen av material, återanvända material och de stenbrott som behövs ska ligga på lämpliga platser, vilket denna påtänkta verksamhet inte gör.

”Det finns inget behov!”

– Stoppa Skeda Bergtäkt

I dagsläget har bergtäkterna omkring Linköping tillstånd att bryta den mängd material som beräknas behövas omkring år 2040. Läs vår uträkning här! Det behövs alltså ingen ny bergtäkt!

Bilden kommer från Svevias samrådsunderlag.
Bilderna kommer från Svevias samrådsunderlag.
[frontpage_news widget=”72″]

Viktiga dokument att läsa

Svevias Samrådesunderlag

Vägledning om buller inomhus och höga ljudnivåer

Vill du vara med och bidra?

Bli medlem och och bli delaktig i vårt arbete för att förhindra bebyggelsen av bergtäkten. Medlemmar får tillgång till filarkivet och mer ingående information. Varmt välkommen!

Up