Connect with us

Stoppa Skeda Bergtäkt

Om oss

Föreningen Stoppa Skeda Bergtäkt är ett initiativ som drivs av engagerade privatpersoner i Skedabygden. Vi jobbar för att stoppa den bergtäkt Svevia AB ansöker om att anlägga på Dömetorp 2:3 i Skeda, Linköping.

Med gemensam kraft vill vi bygga opinion och samla bevis för att visa att den valda platsen är mycket illa vald ur många aspekter.

All verksamhet sköts på ideell basis, så ditt stöd är väldigt välkommet! 

Du kan stödja arbetet på följande sätt:

  • Gå med i föreningen.
  • Gåvor och annonsering hjälper oss finansiera juridisk och annan expertis.
  • Vi ser också gärna ännu fler aktiva medlemmar som kan forska, skriva, fotografera eller kanske bidra med någon form av expertkunskap. Hör av dig! Vi har arbetsgrupper för olika ämnen.

Har du frågor så kontakta oss på Epost: [email protected]

Intern kommunikation i grupper kommer att ske genom främst email-utskick samt allmän information på skedabergtäkt.se

För arbetsgrupperna använder vi:

Google Drive (Filarea)

Trello (arbetsuppgifter)

Slack (kommunikation)

Up