Connect with us

Stoppa Skeda Bergtäkt

Öppet brev till Svevias styrelse

Nyheter

Öppet brev till Svevias styrelse

[Bild: Södra betesmarken i täktområdet]

Domstolens avslag var tydligt och innehöll skarp kritik av sökandens metodik. Ur domen:

”Det ska dock noteras att trots att det är verksamhetsutövaren som har bevisbördan har mycket av det underlag som har handlat om naturvärden inhämtats från de närboende. Sökanden har därefter följt upp de inventeringar som gjorts, och därefter gjort egna bedömningar med hjälp av egna experter.”

[Sid 158]

Svevia kan dock fram till den 15 Februari överklaga avslaget i Mark- och miljödomstolen till Miljö-överdomstolen. Därför skickade Föreningen Stoppa Skeda Bergtäkt följande brev skickades till Svevias styrelsemedlemmar under förra veckan, för att be det av staten helägda Svevia att respektera domslutet och inte vidare slösa allas våra offentliga medel på ett överklagande.

Mera i Nyheter

Up