Connect with us

Stoppa Skeda Bergtäkt

Rädda salamandern i Skeda!

Ekologi

Rädda salamandern i Skeda!

Rädda salamandern i Skeda!

Svevia vill starta en bergtäkt i Skeda där rödlistade och fridlysta arter hittats! Detta skulle förstöra deras livsmiljöer och habitat

Svevia vill starta en bergtäkt i Skeda där rödlistade och fridlysta arter hittats! Detta skulle förstöra deras livsmiljöer och habitat, exempelvis salamanderns hem. Större vattensalamander är fridlyst i Sverige och skyddas av EU:s Art- och habitatdirektiv vilket bland annat innebär förbud mot att skada eller förstöra djurens fortplantningsområden eller viloplatser.

Större vattensalamander
Den kanske mest skyddsvärda arten som påträffats inom området är större vattensalamander, som är skyddad genom EU:s Art- och habitatdirektiv, bilaga 2 och 4. Första fyndet av större vattensalamander gjordes 7/4 i år, längs Dömestorpsbäcken. Där har arten sedan dess påträffats i ett småvatten inom Bäcksträckan av Markvägen, se kartan nedan för Dömestorpsbäckens avrinningsområde. Arten har på platsen observerats av många personer vid ett flertal tillfällen, med minst 2 hanar och 2 honor i lekdräkt samt 13/5 med 2 hanar och 3 honor. Den 1/5 hittas 1 exemplar även i ett småvatten strax söder därom inom Östra bäckdalen. 8/5 hittade vi en hane i lekdräkt i ett ganska djupt småvatten ca 75 meter österut, också inom Östra bäckdalen, varifrån Dömestorpsbäckens rinner upp, och på denna plats sågs 14/5 en annan hane (skild på bukmönstret).

– Naturvärden vid Dömestorp, version 2021-05-17, Knut Eriksson

Ladda ner och läs hela inventeringen av naturvärden här!

Det har gjorts inventering av naturvärdena i och omkring det påtänkta täktområdet som lett fram till dessa fynd. Detta hade ALDRIG varit möjligt utan alla engagera och duktiga människor i vår fantastiska förening! Tusen tack till er som varje dag gör skillnad och får oss ett steg närmare mot att STOPPA SKEDA BERGTÄKT!

Allt vi gör för att stoppa bergtäkten kräver resurser och engagemang! Därför behöver vi så många medlemmar som bara möjligt för att kunna lyckas! Bli medlem, sprid ordet och hjälpt till med det du kan! Vi är på god väg och

⚠⚠⚠TILLSAMMANS STOPPAR VI SKEDA BERGTÄKT⚠⚠⚠

BLI MEDLEM IDAG
www.stoppaskedabergtakt.se/blimedlem

Mera i Ekologi

Up