Connect with us

Stoppa Skeda Bergtäkt

Juridik

Seger!

Mark- och miljödomstolen har nu meddelat dom. Ansökan avslås!
Svevia tillåts inte etablera en bergtäkt och har till den 15 februari att överklaga domen.

Motivering ur domen:

Mark- och miljödomstolen avslår ansökan om dispens enligt 14 § artskyddsförordningen från förbudet i 4 § 1 och 4 punkterna samma förordning beträffande större vattensalamander (Triturus cristatus).

Och:

Mark- och miljödomstolen avslår ansökan om tillstånd enligt 9 och 11 kap. miljöbalken.

Ett glädjande besked för oss alla som kämpat mot detta under en så lång tid. Det har varit stunder som känts riktigt tuffa, vi har stått där som David mot Goliat, och idag kan vi glädjas åt att vi klarade det, vi vann!

Mera i Juridik

Up