Connect with us

Stoppa Skeda Bergtäkt

Nyheter

Slutseger!

Alla hjärtans dag 2020 kommer alltid vara en minnesdag för oss Skedabor. Ett kuvert från Svevia dök upp i brevlådan: ”Svevia AB planerar för en ny bergtäkt vid Dömestorp……….”

Vi var alla i chock.

Och vid första anblicken såg allt avgjort ut. Svevia lämnade in en ansökan på över 800 sidor och bakom sig hade man samlat en här av stora konsultbolag och slipade jurister.

Men den första chocken och förlamningen vändes i kampvilja. Skedaborna organiserade sig, en förening bildades, och vi började läsa på och samla in information.

Och det gav resultat!

Under förhandlingarna kunde vi inför domstolen bevisa att Svevia lämnat in bristfällig och i flera fall felaktig information, inte minst när det gällde områdets naturvärden. Man erkände till och med att närvaron av större vattensalamander “råkat missas” i en av konsulternas rapporter. När sju av våra representanter lagt fram sina argument var kontrasten till Svevias framförande total och bolagets ansökan var lagd i spillror.

Länsstyrelsen hade redan vänt inställning från ja till nej. Kommunen hade redan tidigare sagt nej. När domstolen kungör domen i februari 2022 var man enig med närboende, kommun och länsstyrelse: det ska inte bli någon täkt!

Men Svevia och deras konsulter gav sig inte. Man överklagade trots en tydlig dom, och vi kunde inte fira segern, utan fick gå i väntans tider på besked.

Men så äntligen:

Midsommar 2022 kommer beskedet. Miljööverdomstolen prövar inte fallet, saken är klar, vi få pusta ut efter två och ett halvt års kamp!

Mera i Nyheter

Up