Connect with us

Stoppa Skeda Bergtäkt

Smacka bergtäkt

historia

Smacka bergtäkt

NCC överklagar Miljödomstolens beslut om bergtäkt

P4 Östergötland rapporterade kort 2002-07-26 om sista turen i bergtäkten i Smacka, Skeda som aldrig kom till stånd på grund av att NCC aldrig startade upp den i tid:

Nu överklagar NCC Miljödomstolens beslut om att företaget inte får nyttja bergtäkten vid Smacka utanför Linköping.

I slutet av juni beslutade Miljödomstolen i Växjö att bergtäkten inte påbörjats innan det tillstånd man haft gått ut. Ett beslut som gladde många boende i Skeda Udde, som länge kämpat mot den närliggande bergtäkten. Sven Gunnar Larsson, boende i Smacka, anser att NCC överklagar Miljödomstolens beslut bara för att förhala den långdragna processen ännu mer. På så sätt skulle företaget kunna slippa åtal för att man bedrivit bergtäktverksamhet fast tillståndet gått ut, eftersom brottet då skulle hinna preskriberas.

Mera i historia

Up