Connect with us

Stoppa Skeda Bergtäkt

Svevias yttranden

Juridik

Svevias yttranden

Här finns handlingarna i Svevias ansökan om etablering av bergtäkt på Dömestorp 2:3 i Skeda, Linköping samlade:

  • 2020-06-15 aktbilaga 1
  • 2020-10-29 aktbilaga 17
  • 2021-03-11 aktbilaga 202
  • 2021-09-02 aktbilaga 342

Presenteras här läsbara i omvänd tidsordning:

2021-09-02 lämnar Svevia in ett kompletterande yttrande mål M2877-20, Växjö mark- och miljödomstol aktbilaga, 342:

Bilaga 5-7 består av tidsredovisning av Calluna angående naturvärdesinventeringen, NVI

2021-03-11 lämnar Svevia in ett kompletterande yttrande mål M2877-20, Växjö mark- och miljödomstol aktbilaga, 202:

2020-10-29 lämnar Svevia in ett kompletterande yttrande mål M2877-20, Växjö mark- och miljödomstol, aktbilaga 17:

2020-06-15 lämnar Svevia in sin ansökan i mål M2877-20, Växjö mark- och miljödomstol, aktbilaga 1:

Till ansökan hör ett antal bilagor:

Bilaga A1 Ritningsbilaga

Bilaga B1 är en Samrådsredogörelse i flera delar.

Bilaga D Registreringsbevis

Bilaga G sakägarförteckning

Mera i Juridik

Up