Connect with us

Stoppa Skeda Bergtäkt

Transporter från och till bergtäkten

väg och transport

Transporter från och till bergtäkten

Högst oklar trafiklösning med tveksamt stöd hos Trafikverket

Är Svevia fega eller varför säger de inte som det är?


På det inledande samrådsmötet våren 2020 visades ett förslag till trafiklösning. När boende ville ha ut förslaget från Svevia ville de inte lämna ut det. En märklig ståndpunkt med tanke på att det visats på samrådsmötet. Ville Svevia inte ge de boende chansen att sätta sig in i frågan eller var det för att ett nytt förslag var under bearbetning? Det var inget som nämndes och materialet förblev ”hemligt”. Ett fotografi från samrådsmötet räddade underlaget för närmare granskning.

Svevia har tänkt att lastbilarna ska svänga över 34:an i en märklig sväng upp i backen på andra sidan. Väl uppe i backen kommer de fullastade lastbilarna att möta trafik som tvingas stanna.

I den formella ansökan har Svevia på ett nästan fyndigt sätt beskurit fotot på korsningen så att det inte syns att vägen mot våra vägföreningar lutar kraftigt. Förslaget är en skrivbordsprodukt som skapar en väldigt komplicerad korsning med hög olycksrisk, speciellt vintertid.

Foto från Svevias ansökan. ©2021 Google Maps
Samma korsning i en större överblick. Rutan visar ungefärligt Svevias beskärning. ©2021 Google Maps

De båda berörda vägföreningarna samt flera boende skickade in klagomål på trafiklösningen som vi menar är besvärlig på flera sätt, som t ex sikt, trafiksäkerhet, miljö och buller. Vägföreningarna har också påtalat att det är orimligt att ha bibehållen hastighet i korsningen med tanke på lastbilarnas frekvens (oftare än var 5:e minut) och korsningens komplexitet. Värt att ta med i beräkningen är den långsamma acceleration som en fullastad lastbil har. Risken är uppenbar att den nybyggda vägen i så fall får ytterligare en 70 sträcka! Det vet Svevia!

Men vad säger då Svevia? I ansökan finns en bilaga där Trafikverket, i mycket korta ordalag, skriver att trafiklösningen motsvarar de krav som Trafikverket ställt. Svevia svarar samma sak på alla synpunkter – Trafikverket har godkänt lösningen. Men detta är ett väldigt enkelt sätt att avfärda alla synpunkter. Vid närmare granskning tycks Trafikverket inte ha satt sig in i frågan i detalj. När vi ringde till Ulf Wincrantz på Trafikverket och frågade hur det förhöll sig, säger han att Trafikverket inte har godkänt trafiklösningen och att de bara kommit överens med Svevia att trafiklösningen ska göras i enlighet med vad Trafikverket vill. Detta stämmer inte med det de svarat Svevia. Vill man
avfärda problemet och hantera det när väl tillstånd getts? Att ett sådant förfarande inte är etiskt korrekt förstår alla. Men är det tillåtet, eller ens lagligt av en myndighet som Trafikverket att hantera en så pass viktig fråga på det sättet?

Vägföreningarna kommer å sina medlemmars vägnar naturligtvis inte acceptera en trafiklösning som inte är tydligt godkänt och förankrat hos alla berörda parter. Vi har uppmanat domstolen att beakta detta och begär att Trafikverket skickar ett nytt svar efter att de tagit del av våra synpunkter.

Svevia och Trafikverket – Gör om och gör rätt!

Bengt Ragnemalm, ordförande Kerstinebo-Bäcks samfällighetsförening

Jörgen Stock, ordförande Byttsätters Vägsamfällighet

Fortsätt läsa
Du kanske också gillar...

Mera i väg och transport

Up