Connect with us

Stoppa Skeda Bergtäkt

Utöka sakägarkretsen!

Skedabygden

Utöka sakägarkretsen!

Skeda är ett mycket öppet landskap och vanligtvis är det till en fördel för den vackra landskapsbilden. Dock färdas ljud mycket mer effektivt när landskapet är så pass öppet och därför kommer ett stort antal människor att påverkas negativt (många fler än den 1 km radie som Svevia anser berörs).

Därför borde sakägarkretsen utökas markant. Här är en översiktskarta som väl illustrerar täktens öppna placering, i tidigare rättsfall gav miljööverdomstolen klaganderätt till boende 3 km från en påtänkt täkt på grund av landskapets öppna karaktär, och i vårt fall påverkas ju dessutom kommunikationerna kraftigt. Hela Skeda Udde borde exempelvis vara sakägare då täkten är visuellt synlig från det planerade området.

Fortsätt läsa
Du kanske också gillar...

Mera i Skedabygden

Up