Connect with us

Stoppa Skeda Bergtäkt

Uttalande från vice ordförande i Bygg- & Miljönämnden

Nyheter

Uttalande från vice ordförande i Bygg- & Miljönämnden

Vice ordförande Gunnar Gustafsson (MP) i Bygg- och miljönämnden i Linköpings kommun har uttalat sig i frågan om Svevias påtänkta bergtäkt i Skeda, Dömestorp. Detta publiceras med godkännandet av Gunnar Gustafsson.

”Jag kommer att göra allt jag kan för att värna er boendemiljö. Jag tycker att det är olämpligt med en täkt så nära en tätbefolkad del av Linköping, som dessutom är ett område som utvecklas.”

– Gunnar Gustafsson (MP), vice ordförande i Bygg- och Miljönämnden, Linköpings kommun

”Jag förstår att du och dina grannar inte vill ha bergtäkten nära er. Jag är väl insatt i problematik med både buller och partiklar, jag har jobbat mycket med de frågorna sedan länge och lyft problem med det i olika sammanhang. […] Det är bra att ni gör egna utredningar och ifrågasätter bolagets uträkningar. I grunden är ju inte stora bergtäkter en hållbar verksamhet. Vi har dem för att vi bygger på tok för mycket i betong som inte är ett hållbart material. Och om vi inte körde bil med dubbdäck skulle vi inte behöva alls så mycket asfalt som vi använder idag. Dubbarna sliter ut asfalten otroligt snabbt jämfört med om vi inte hade dubbar. Dubbarna orsakar i sig buller och partiklar, samtidigt som vi måste bryta mer berg och ha asfaltverk. Du ser det tydligt på vägarna nu, att det är spårigt på asfaltsvägarna när folk har kört vinterperioden med dubbdäck. Så det finns flera aspekter på det här. Vi klarar oss inte utan stenbrott så som vi bygger idag, men kan minska användningen, de stenbrott vi behöver ska ligga på lämpliga platser.”

– Gunnar Gustafsson (MP), vice ordförande i Bygg- och Miljönämnden, Linköpings kommun

Han berättar även att om processen går vidare, så kommer i ett senare läge kommunen att ge två officiella yttranden. Dels kommer Samhällsbyggnadsnämnden (eller eventuellt kommunstyrelsen) att ge ett yttrande om hur de ser på lämpligheten av att det blir en bergtäkt där, dels så kommer Bygg och Miljönämnden ge ett yttrande som handlar om hur de ser på möjligheterna att uppfylla de miljökrav som finns i lagstiftningen som gäller buller, luftföroreningar och vattenpåverkan. Som myndighetsnämnd är Bygg- och Miljönämnden styrda till att förhålla sig till de lagar som finns, medan Samhällsbyggnadsnämnden (eller kommunstyrelsen) kan ge mer allmänna synpunkter på hur det passar ihop med samhällsplaneringen, säger han.

Fortsätt läsa
Du kanske också gillar...

Mera i Nyheter

Up